Autoescola Madrid | hoy-voy: la teva autoescola | Masterclass

El transport, un sector estratègic.

PERMISOS PROFESSIONALS DE CONDUIR

"Vull ampliar les meves possibilitats laborals"

Obtenir un carnet professional t'obrirà les portes per a treballar en el sector del transport per carretera i veuràs ampliades les teves opcions laborals. El transport de viatgers i mercaderies a Espanya és un sector econòmic d'una enorme i creixent importància estratègica per a la indústria, el comerç i la mobilitat de les persones. Cada any es generen nous llocs de treball, forma't i obre les teves possibilitats laborals!

Imatge permisos especials

PERMISOS PROFESSIONALS DE CONDUIR

"Vull ampliar les meves possibilitats laborals"

Imatge permisos especials

Obtenir un carnet professional t'obrirà les portes per a treballar en el sector del transport per carretera i veuràs ampliades les teves opcions laborals. El transport de viatgers i mercaderies a Espanya és un sector econòmic d'una enorme i creixent importància estratègica per a la indústria, el comerç i la mobilitat de les persones. Cada any es generen nous llocs de treball, forma't i obre les teves possibilitats laborals!

CARNETS PROFESSIONALS

Permís ADR

ˇ

Permís C

ˇ

Permís D

ˇ

Permís +E

ˇ

CAP

ˇ

Permís ADR

El ADR, Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera (Agreement on Dangerous Goods by Road), que va ser establert a Ginebra el 30 de setembre 1957 sota els auspicis de la Comissió Econòmica Europea, va entrar en vigor el 29 de gener de 1968. El permís per a transportar Mercaderies perilloses ha de renovar-se cada 5 anys i després de realitzar el curs obligatori ha de passar un examen perquè la renovació sigui efectiva.

Requisits:

 • Tenir mínim 18 anys.
 • Tenir un carnet B amb antiguitat de mínim un any.
 • Haver superat un curs de formació inicial bàsic com a conductor per al transport de mercaderies perilloses en un centre autoritzat per la DGT.
 • Tenir les aptituds psicofísiques requerides per a obtenir els permisos C, C1, D, D1 i E.
 • Ser resident a Espanya.

Examen teòric:

 • En l'examen de ADR bàsic, de 20 preguntes, s'admeten 2 errades.
 • A més, tant amb el ADR Bàsic com en el de renovació pot fer-se un curs d'especialització: AR Cisternes, ADR Explosius o ADR Radioactius. Aquesta part comprèn d'un examen de 10 preguntes (amb possibilitat de fallar 1) i té validesa de 5 anys.

Permís C1

El carnet C1 permet conduir camions fins als 7.500 kg de MMA i un màxim de 9 passatgers (incloent el conductor). Els vehicles poden portar un remolc que tingui una massa màxima de 750kg, mentre que el conjunt no superi els 7.500kg.

Requisits:

 • Tenir mínim 18 anys.
 • Permís B.

Exàmens:

 • Examen teòric tipus test de 20 preguntes (màxim 2 errades).
 • Examen pràctic de maniobres en circuit tancat.
 • Examen pràctic de circulació en carretera.

Permís C

El carnet C permet conduir qualsevol camió sense límit de pes encara que el seu màxim d'ocupants també són 9 comptant el conductor.

Requisits:

 • Tenir mínim 21 anys.
 • Permís B.

Exàmens:

 • Examen teòric tipus test de 20 preguntes (màxim 2 errades). Si disposes del Permís C1, el tindràs convalidat.
 • Examen pràctic de maniobres en circuit tancat.
 • Examen pràctic de circulació en carretera.

Permís D1

El carnet C1 permet conduir camions fins als 7.500 kg de MMA i un màxim de 9 passatgers (incloent el conductor). Els vehicles poden portar un remolc que tingui una massa màxima de 750kg, mentre que el conjunt no superi els 7.500kg.

Requisits:

 • Tenir mínim 24 anys.
 • Permís B.

Exàmens:

 • Examen teòric tipus test de 20 preguntes (màxim 2 errades).
 • Examen pràctic de maniobres en circuit tancat.
 • Circulació en carretera.

Permís D

El carnet D permet conduir automòbils dissenyats per al transport de persones (17 comptant amb el conductor) i la longitud màxima del qual no excedeixi de vuit metres. Els vehicles poden portar un remolc que tingui una massa màxima de 750kg.

Requisits:

 • Tenir mínim 21 anys.
 • Permís B.

Exàmens:

 • Examen teòric tipus test de 20 preguntes (màxim 2 errades). Si disposes del Permís C1, el tindràs convalidat.
 • Examen pràctic de maniobres en circuit tancat.
 • Circulació en carretera.

Permís +E

El carnet tipus E per a remolcs i semiremolcs és un carnet complementari a altres carnets, principalment el carnet B i el carnet C. Aquest carnet també es pot sumar al carnet D d'autobús. El primer pas és haver obtingut el carnet al qual es vol associar, ja sigui carnet B, carnet C o carnet D.

Requisits:

 • Tenir mínim 18 anys.
 • Tenir un carnet B o superior.
 • Passar un test psicofísic.

Exàmens:

 • Examen teòric tipus test específic de remolc de 20 preguntes (màxim 2 errades).
 • Examen pràctic de maniobres en circuit tancat.
 • Examen pràctic de circulació en carretera.

CAP

Què és el CAP? És el Certificat d'Aptitud Professional de caràcter obligatori per a tots els conductors professionals tant de mercaderies com de passatgers que disposin del permís C o D. Es obligatori des de 2011 i és vàlid per a tota la Unió Europea.

CAP Inicial

 • Examen tipus test de 100 preguntes. Els encerts sumen 1 punt, les errades resten 0,5. Es necessiten 50/100 per a aprovar.
 • El curs de formació inicial ha de fer-los aquells conductors que obtinguin el permís de conduir a partir de les dates d'entrada en vigor de CAP (setembre de 2008 per als posseïdors del Permís D i setembre de 2009 per als del Permís C).
 • Existeix el CAP per a transport de viatgers i el CAP per a transport de Mercaderies.

CAP Continu

 • El CAP a Espanya ha de renovar-se cada 5 anys.
 • Ha de renovar-se per a obtenir una formació contínua que ampliï i reforci els coneixements dels conductors professionals del sector del transport de viatgers i mercaderies, incidint especialment en les tècniques de conducció econòmica i de seguretat.
 • Aquests cursos de formació contínua tenen una durada de 35 hores (5 sessions de 7 hores cada sessió) i es realitzen en cap de setmana.
 • No requereix cap examen, però l'assistència és obligatòria i només es pot faltar a un 10% de les classes.

INFORMA'T