Política de compres i devolucions

L'AUTOESCOLA posa a disposició de l'ALUMNE la seva plataforma web, a través de la qual aquest podrà accedir a la seva àrea personal per matricular-se, consultar continguts, o comprar classes pràctiques. El nom d'usuari per accedir a aquesta plataforma sempre serà una adreça de correu electrònic que haurà de validar l'ALUMNE.

L'ALUMNE disposarà de dues formes per registrar-se a la plataforma web:

1.- A través de la mateixa plataforma web. En aquest cas, l'ALUMNE introduirà en un formulari del web les seves dades personals i se li requerirà d'una contrasenya. Un cop validades les dades i acceptats els termes legals rebrà un correu electrònic amb un enllaç per activar el compte.

2.- Presencialment a l'autoescola. En aquest cas, l'ALUMNE facilitarà les seves dades personals al personal de l'AUTOESCOLA i seguidament se li enviarà un correu electrònic amb un enllaç per confirmar el seu compte. Aquest enllaç el portarà a un formulari del web on se li demanarà la contrasenya que desitgi i a més haurà d'introduir un codi d'activació que també haurà rebut per sms al seu telèfon mòbil. En tot cas, L'AUTOESCOLA es compromet a mantenir en secret totes els codis i claus d'accés necessaris, mitjançant la codificació d'aquests. De la mateixa manera, l'ALUMNE, pel que fa a ells, s'obliga a mantenir-los en secret, no anotar ni reproduir-los en suport susceptible de ser extraviat o sostret; i a no facilitar-los a tercers.

L'import de les classes pràctiques vindrà determinat per l'AUTOESCOLA mitjançant un sistema de tarifació que oscil·larà en funció del criteri d'oferta i demanda, per tant el seu import definitiu dependrà del dia i hora escollit per l'ALUMNE sempre que hi hagi disponibilitat horària. L'ALUMNE coneixerà els preus vigents en el mateix moment de la compra i pagarà l'import de les classes per anticipat. Els imports mínim i màxim poden ser modificats per l'AUTOESCOLA sense previ avís, mantenint i respectant-se en tot cas els imports de les classes ja adjudicades i abonades per l'ALUMNE.

El preu i la disponibilitat de les classes pràctiques estan subjectes als horaris i a l'antelació en la compra de les mateixes. L'ALUMNE podrà triar vehicle i professor en funció de la disponibilitat en cada moment. De totes maneres, l'AUTOESCOLA es reserva el dret de realitzar les modificacions necessàries en funció de les necessitats de cada moment. L'ALUMNE escollirà les classes en funció dels dies, horaris o preus que millor s'adaptin a les seves necessitats dins de l'oferta disponible en cada moment. Cada classe pràctica tindrà una durada de 45 minuts. Les classes pràctiques s'efectuaran en trànsit obert i la recollida de l'ALUMNE s'efectuarà en els punts pactats i / o comunicats a l'ALUMNE, dins dels recorreguts més habituals d'examen . En cas que l'ALUMNE no pogués realitzar la classe pràctica per qualsevol circumstància, haurà de comunicar acudint personalment a l'AUTOESCOLA o realitzant l'anul·lació des de la secció destinada a aquest efecte dins de la pàgina web www.hoy-voy.com, acumulant en els dos casos, el saldo en el seu compte. No s'anul·laran classes via telefònica ni mitjançant e-mails. Així mateix, si l'ALUMNE es retardés més de 10 minuts de l'hora convinguda la classe quedarà anul·lada, perdent l'ALUMNE la totalitat de l'import d'aquesta classe.

Política de devolucions: Les devolucions s'efectuen abonant el saldo en el compte de l'alumne. Aquest podrà utilitzar-lo per noves compres o recuperar-lo en efectiu venint personalment a l'autoescola. D'aquesta manera, l'alumne pot utilitzar el seu saldo per realitzar qualsevol de les compres disponibles per al seu pagament online com ara el curs teòric, el material didàctic, la tramitació de l'expedient o les Taxes de Trànsit.

L'AUTOESCOLA es reserva el dret d'anul·lar classes pràctiques abonant el 100% de l'import de les mateixes en el compte de l'ALUMNE. L'AUTOESCOLA es reserva també el dret d'anul·lar les classes pràctiques si l'ALUMNE presenta símptomes d'embriaguesa i / o consum de drogues. En aquest cas, l'AUTOESCOLA no abonarà cap import a l'ALUMNE. De la mateixa manera, l'ALUMNE haurà de portar en tot moment el calçat adequat per poder realitzar la classe pràctica (calçat amb adherència al taló).