Autoescola Cerdanyola | hoy-voy: la teva autoescola | Nota legal

Titular de la pàgina web:MDF DRIVERS, S.L. (d'ara endavant, HOY VOY )
Direcció: Paseo Cordelles, 1-3
CP 08290 de Cerdanyola
Telèfon: 93 639 58 10
E-mail: cerdanyola@hoyvoy.com
CIF. B66651050

Delegat de Protecció de Dades: dpd@hoyvoy.com

Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb data 27 de noviembre del 2015, tom 45088, foli 40, fulla 476451, inscripció 1.1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de hoy-voy Cerdanyola, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol un altre susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan hoy-voy Cerdanyola així ho autoritzi.

Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de hoy-voy Cerdanyola estan protegits per la llei.

2. hoy-voy Cerdanyola no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, si escau, segons l'establert en l'article 17 de la LSSI.

3. hoy-voy Cerdanyola no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de hoy-voy Cerdanyola i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial de hoy-voy Cerdanyola o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici per part de hoy-voy Cerdanyola de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través de la pàgina web de hoy-voy Cerdanyola, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. En conseqüència hoy-voy Cerdanyola no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.La present política legal queda subjecta a l'establert en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​sempre que això no sigui contrari al que es disposa en l'article 29 de la LSSI.L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d'altres usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de hoy-voy Cerdanyola.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de hoy-voy Cerdanyola, hauran d'acceptar la Política de Privacitat.