Autoescola L'Hospitalet | hoy-voy: la teva autoescola | Política de privacitat

Denominació social

Titular de la pàgina web:GLOBAL INVESTMENTS SALAS, S.L. (d'ara endavant, HOY VOY )
Direcció: C/ Santa Eulàlia, 82-84
CP 08902 de L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 432 75 40
E-mail: hospitalet@hoyvoy.com
CIF. B66413337

Delegat de Protecció de Dades: dpd@hoyvoy.com

Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 44605, foli 124, fulla B460949, inscripció primera

Finalitat

Per a què fem servir les teves dades?

La següent Política de privacitat estableix els termes en què tractarem les teves dades personals a HOY VOY; això inclou qualsevol dada personal recollida a la nostra pàgina web www.hoy-voy.com, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

HOY VOY recull les següents dades personals amb les finalitats indicades a continuació:

a) Les dades personals recollides als formularis seran exclusivament utilitzades per informar-te dels serveis que has sol·licitat. També els podrem utilitzar per fer un seguiment de la petició d'informació en cas que no hagis demanat informació de contractació d'un servei.

b) Dades d'alumnes: en el cas que et converteixis en un alumne d'HOY VOY, les teves dades personals seran exclusivament utilitzades per la prestació del servei, és a dir, la realització de les classes teòriques i pràctiques, el seguiment, qualificacions i perquè puguis realitzar els exàmens de la Direcció General de Trànsit. A més a més, utilitzarem les teves dades per realitzar enquestes, estudis interns o per conèixer el nivell de satisfacció sobre els nostres serveis.

c) Dades de candidats: en el cas de realitzar una entrevista laboral a les nostres oficines, les teves dades s'utilitzaran per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat per la nostra companyia, les teves dades personals seran exclusivament utilitzades per gestinar la relació laboral amb HOY VOY.

Qualsevol de les dades personals que ens entreguis com alumne o possible alumne poden utilitzar-se per realitzar accions comercials i promocionals sobre productes o serveis propis o de tercers.

Quan de temps custodiem les teves dades?

Encara que deixis de ser alumne d'HOY VOY has de saber que tenim unes obligacions legals de conservació de les teves dades. A continuació t'informem del termini de conservació de la teva informació des que has deixat HOY VOY:

Per atendre a possibles responsabilitats civils derivades dels nostres serveis: 3 anys.

Per atendre a possibles responsabilitats fiscals derivades dels nostres serveis: 5 anys.

Per atendre a possibles responsabilitats relacionades amb la normativa de defensa de consumidors i usuaris: 15 anys.

A més, hem de guardar durant 4 anys el llibre de registre i 2 anys la teva fitxa des que deixes de ser alumne d'HOY VOY.

En el supòsit de que ens donis el teu consentiment per informar-te dels nostres productes o serveis a tercers, mantindrem les teves dades fins que ens manifestis la voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En qualsevol cas, pots exercir el teu dret d'oposició als canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

Legitimització

En relació al tractament de dades associat a la obtenció del permís i llicència de conducció, HOY VOY està facultat a fer-ne ús d'aquest tractament en relació de la normativa vigent (Llei de Trànsit i Reglament General de Conductors).

Únicament tractarem les teves dades amb finalitats promocionals si ens has donat el teu consentiment específic per fer-ho.

Destinataris

Cessió de dades a tercers

- A la nostra Central per dur a terme accions relacionades amb el control de qualitat dels serveis.

- A les Administracions públiques competents en matèria de permisos i llicències de conducció (DGT).

Tipus de dades tractades

Podrem mostrar la següent tipologia de dades personales sobre tu:

- Dades identificatives: nom, cognom, foto...

- Dades de contacte: telèfon, email, adreça postal.

- Dades bancàries.

- Dades de salut (per exemple, si portes ulleres) en cas que sigui necessari per a l'obtenció del permís o llicència de conducció.

Drets

Tens dret a:

- Accedir a les dades personals

- Rectificar les dades personals.

- Suprimir les dades personals.

- Presentar una denúncia o un escrit per la tutela dels treus drets davant la Agencia Española de Protección de Datos o davant la agència autonòmica de protecció de dades en cas que existeixi.

- Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.