Autoescola Manresa | hoy-voy: la teva autoescola | Nota legal

Titular de la pàgina web:Alexianna Global Group, SL (d'ara endavant, HOY VOY )
Direcció: C/ Suria 1-3
CP 08242 de Manresa
Telèfon: 931 89 80 85
E-mail: manresa@hoyvoy.com
CIF. B67255307

Delegat de Protecció de Dades: dpd@hoyvoy.com

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Registre Mercantil de l'Hospitalet de Llobregat, amb data 26 de juliol del 2018, tom 46512, foli 174, fulla B-522418, inscripció 1ª1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de hoy-voy Manresa, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol un altre susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan hoy-voy Manresa així ho autoritzi.

Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de hoy-voy Manresa estan protegits per la llei.

2. hoy-voy Manresa no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, si escau, segons l'establert en l'article 17 de la LSSI.

3. hoy-voy Manresa no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de hoy-voy Manresa i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial de hoy-voy Manresa o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici per part de hoy-voy Manresa de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través de la pàgina web de hoy-voy Manresa, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. En conseqüència hoy-voy Manresa no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.La present política legal queda subjecta a l'establert en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​sempre que això no sigui contrari al que es disposa en l'article 29 de la LSSI.L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d'altres usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de hoy-voy Manresa.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de hoy-voy Manresa, hauran d'acceptar la Política de Privacitat.