Autoescola Terrassa | hoy-voy: la teva autoescola | Nota legal

Titular de la pàgina web:PER FI ESTEM AL VALLÈS, S.L. (d'ara endavant, HOY VOY )
Direcció: Rambla Egara, 307
CP 08204 de Terrassa
Telèfon: 93 788 04 15
E-mail: terrassa@hoyvoy.com
CIF. B66472689

Delegat de Protecció de Dades: dpd@hoyvoy.com

Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb data 15 de abril del 2015, tom 44770, foli 19, fulla 465987.1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de hoy-voy Terrassa, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol un altre susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan hoy-voy Terrassa així ho autoritzi.

Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de hoy-voy Terrassa estan protegits per la llei.

2. hoy-voy Terrassa no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, si escau, segons l'establert en l'article 17 de la LSSI.

3. hoy-voy Terrassa no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de hoy-voy Terrassa i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial de hoy-voy Terrassa o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici per part de hoy-voy Terrassa de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través de la pàgina web de hoy-voy Terrassa, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. En conseqüència hoy-voy Terrassa no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.La present política legal queda subjecta a l'establert en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​sempre que això no sigui contrari al que es disposa en l'article 29 de la LSSI.L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d'altres usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de hoy-voy Terrassa.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de hoy-voy Terrassa, hauran d'acceptar la Política de Privacitat.