Nota Legal

1. En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSI), passem a indicar:

Titular de la pàgina web: COACHING AUTOESCOLES, SL ( d'ara endavant, HOY VOY )
CP: 17002 de Girona
Telèfon: 972 29 76 25
E-mail: moc.yovyohllun@anorig
CIF: B66665076
Delegat de Protecció de Dades: moc.yovyohllun@dpd
Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb data 9 de febrer del 2016, tom 45201, foli 138, fulla 480120, inscripció 1ª.

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.

1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de hoy-voy Girona, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol un altre susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan hoy-voy Girona així ho autoritzi.

Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de hoy-voy Girona estan protegits per la llei.

2. hoy-voy Girona no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, si escau, segons l'establert en l'article 17 de la LSSI.

3. hoy-voy Girona no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de hoy-voy Girona i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial de hoy-voy Girona o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici per part de hoy-voy Girona de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través de la pàgina web de hoy-voy Girona, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. En conseqüència hoy-voy Girona no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.

3. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

La present política legal queda subjecta a l'establert en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​sempre que això no sigui contrari al que es disposa en l'article 29 de la LSSI.

4. Condicions d'ús.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d'altres usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

5. Condicions particulars

Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de hoy-voy Girona.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de hoy-voy Girona, hauran d'acceptar la Política de Privacitat.