Política de privacitat

Denominació social

Identitat: COACHING AUTOESCOLES, SL ( d'ara endavant, HOY VOY )
Direcció: Calle Emili Grahit, 55
CP: 17002 de Girona
Telèfon: 972 29 76 25
E-mail: moc.yovyohllun@anorig
CIF: B66665076
Delegat de Protecció de Dades: moc.yovyohllun@dpd

Finalitat

Per a què fem servir les teves dades?

La següent Política de privacitat estableix els termes en què tractarem les teves dades personals a HOY VOY; això inclou qualsevol dada personal recollida a la nostra pàgina web www.hoy-voy.com, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

HOY VOY recull les següents dades personals amb les finalitats indicades a continuació:

a) Formulari de contacte de la web: les dades personals recollides a través d'aquest formulari seran exclusivament utilitzats per a informar-te sobre els serveis que ens hagin sol·licitat. També podrem utilitzar-los per a realitzar un seguiment de la teva petició d'informació en el cas que no arribés a concretar-se en la contractació d'un servei, tot això fins que aquest es contracti o es rebutgi de manera expressa. La comunicació es realitzarà per diferents canals: email, sms, whatsapp i telèfon

b) Dades d'alumnes: en el cas que et converteixis en alumne d'HOY VOY les teves dades personals seran exclusivament realitzats per a la prestació del servei, això és la realització de les classes teòriques i pràctiques, el seguiment, qualificacions i en el seu cas perquè puguis realitzar els exàmens de la Direcció General de Trànsit. A més utilitzarem les teves dades per a realitzar enquestes o estudis interns per a conèixer el nivell de satisfacció sobre els nostres serveis.

c) Dades de candidats: en el cas de realitzar entrevistes de treball en les nostres oficines, que ens facis arribar el teu Currículum a través de qualsevol mitjà o de la web, les teves dades seran utilitzades per a cobrir possibles vacants laborals en la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat per la nostra companyia, les seves dades personals seran exclusivament utilitzats per a gestionar la relació laboral amb HOY VOY.

Qualsevol de les dades personals que ens entreguis com alumne o possible alumne poden utilitzar-se per realitzar accions comercials i promocionals sobre productes o serveis propis o de tercers.

Quan de temps custodiem les teves dades?

Encara que deixis de ser alumne d'HOY VOY has de saber que tenim unes obligacions legals de conservació de les teves dades. A continuació t'informem del termini de conservació de la teva informació des que has deixat HOY VOY:

- Per a atendre possibles responsabilitats civils derivades dels nostres serveis: 3 anys.
- Per a atendre possibles responsabilitats fiscals derivades dels nostres serveis: 5 anys.
- Per a atendre possibles responsabilitats relacionades amb la normativa de defensa de consumidors i usuaris: 15 anys.

A més, hem de guardar durant 4 anys el llibre de registre i 2 anys la teva fitxa des que deixes de ser alumne d'HOY VOY.

En el supòsit que ens donis el teu consentiment per a informar-te dels nostres productes o serveis o de tercers, mantindrem les teves dades fins que ens manifestis la teva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En qualsevol cas pots exercir el dret d'oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

En el cas que ens facis arribar el teu Currículum, les teves dades personals seran arxivats i tractats per un termini de 5 anys, després dels quals es consideraran desactualizados i seran destruïts. En el supòsit de que ens donis el teu consentiment per informar-te dels nostres productes o serveis a tercers, mantindrem les teves dades fins que ens manifestis la voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En qualsevol cas, pots exercir el teu dret d'oposició als canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

Legitimització

En relació al tractament de dades associat a l'obtenció del permís i llicència de conducció, HOY VOY està facultada a aquest tractament en virtut de la normativa vigent (Llei de Trànsit i Reglament General de Conductors).

Únicament tractarem les teves dades amb finalitats promocionals si ens has donat el teu consentiment específic per a això.

La legitimació per al tractament de les teves dades laborals en els processos de selecció, serà el compliment d'una obligació precontractual entre el titular de les dades i HOY VOY.

Destinataris

Cessió de dades a tercers

Les teves dades personals poden cedir-se en els següents supòsits:
- A la nostra Central per dur a terme accions relacionades amb el control de qualitat dels serveis. A les Administracions públiques competents en matèria de permisos i llicències de conducció (DGT).

Tipus de dades tractades

Podrem mostrar la següent tipologia de dades personales sobre tu:

Dades d'alumnes:
- Dades identificatives: nom, cognom, foto...
- Dades de contacte: telèfon, email, adreça postal.
- Dades bancàries.
- Dades de salut (per exemple, si portes ulleres) en cas que sigui necessari per a l'obtenció del permís o llicència de conducció.

Dades de possibles alumnes ( leads ):
- Dades identificatives: nom, cognom, foto...
- Dades de contacte: telèfon, email, adreça postal.

Dades de candidats:
- Dades identificatives: nom, cognom, foto...
- Dades de contacte: telèfon, email, adreça postal.
- Dades d'experiència laboral.
- Dades de formació acadèmica.

Drets

Tens dret a:
- Accedir a les dades personals
- Rectificar les dades personals.
- Suprimir les dades personals.
- Limitar el tractament de les teves dades.
- Portabilitat de les teves dades.
- Retirar el teu consentiment en cas que ho hagis donat
- Presentar una denúncia o un escrit per la tutela dels treus drets davant la Agencia Española de Protección de Datos o davant la agència autonòmica de protecció de dades en cas que existeixi.
- Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.